Journal

Journal

Självkänsla

Dagens skrivutmaning: ”What’s my ultimate goal in life?”Writing prompts from www.journey.cloud – – – Hennes ultimata mål i livet var att få en god självkänsla.

Läs mer
Journal

Frid

Daglig skrivutmaning: ”What makes me feel the most at peace?”Writing prompt from www.journey.cloud – – – Hon kände sig som mest till freds när hon

Läs mer